งานที่ 1 การสร้างงาน E-book, ประเทศไทย, พุธ, 01. มกราคม 2020

ให้นักเรียนจัดทำ E-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย..
********* การส่งงานให้โพสต์ดังนี้**************
1.โพสต์ชื่อ- นามสกุล-ห้อง- เลขที่่
2.โพสต์ชื่อเรื่องที่จัดทำ
3.โพสต์ภาพ 3 ภาพ
3.1 รูปหน้าปก 3.2 รูปหน้าเนื้อหา 1 หน้า 3.3 รูปหน้าประวัติผู้จัดทำ

งานที่ 1 การสร้างงาน E-book

BOI Promotion for Tech Startups

BOI Promotion for Tech Startups

พุธ 21. สิงหาคม 2019
Switching from Manual to Automated Testing
เสาร์ 31. สิงหาคม 2019
MONDAYS: Portrait and Figure Drawing (G.6-G.8) - 1,200 baht
จันทร์ 02. กันยายน 2019
Become a Great Presenter and Increase Your Influence
ศุกร์ 23. สิงหาคม 2019
TRG Talk - Cloud Computing: What's In It For Startups?
พุธ 21. สิงหาคม 2019
 Nutanix Calm Trainer (NCSC-CT) - Thailand
พฤหัสบดี 29. สิงหาคม 2019
หากิจกรรมอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวคุณ
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้