งานที่ 2 ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html, ประเทศไทย, พุธ, 01. มกราคม 2020

ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html เนื้อหาอย่างน้อย 10 page และทำโครงสร้าง index , header, main, menu ทำ link เชื่อมโยง และเพลง วิดิโอให้สมบูรณ์..
โดยให้นักเรียนอัพผลงานขึ้นไปเก็บบน GoogleDrive แล้วนำ Link มาส่งตามวิธีการข้างล่างตามตัวอย่าง

งานที่ 2 ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html

BOI Promotion for Tech Startups

BOI Promotion for Tech Startups

พุธ 21. สิงหาคม 2019
Switching from Manual to Automated Testing
เสาร์ 31. สิงหาคม 2019
MONDAYS: Portrait and Figure Drawing (G.6-G.8) - 1,200 baht
จันทร์ 02. กันยายน 2019
Become a Great Presenter and Increase Your Influence
ศุกร์ 23. สิงหาคม 2019
TRG Talk - Cloud Computing: What's In It For Startups?
พุธ 21. สิงหาคม 2019
 Nutanix Calm Trainer (NCSC-CT) - Thailand
พฤหัสบดี 29. สิงหาคม 2019
หากิจกรรมอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวคุณ
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้