16. มิถุนายน 2020 - 2:00 จนถึง 10:00
Bureau Veritas Thailand Ltd. - บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด
ThailandBangkok2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

สำรวจความสนใจเข้าร่วมสัมมนา ISO 20400:2017, Bureau Veritas Thailand Ltd. - บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด, อังคาร, 16. มิถุนายน 2020

สำรวจความต้องการเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ISO 20400:2017 - Sustainable Procurement, Leave Your Mark on the Circular Economy and SDG”ปัจจุบันพบว่ามีหลายหน่วยงานประกาศว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนภายใต้บริบท และขอบเขตการดำเนินงานที่หลากหลาย ในปี 2017 ISO ได้ประกาศใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400 Sustainable procurement) เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่สามารถใช้ประเมินว่าองค์กรมีการจัดซื่อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากลหรือไม่ การใช้แนวทางการจัดการ ISO 20400 นอกจากจะสนับสนุนให้องค์การมีการดำเนินนโยบายและกิจกรรมที่ยังยืนที่มิใช่การฟอกเขียว (green wash) แล้ว ยังส่งเสริ่มแนวคิด Circular Economy และสนับสนุนเป้าหมายของ Sustainable Development Goal (SDG) อีกด้วยการสัมมนาจะเสนอความเชื่อมโยงของ ISO 20400 กับ Circular Economy และ SDG ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการดำเนินการตามแนวทาง ISO 20400 และการประเมินผลการดำเนินการตามแนวทาง ISO 20400 เป็นต้นหากท่านคือหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความต้องการที่จะจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบูโร เวอริทัส มีโครงการจัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมกดปุ่ม "สนใจเข้าร่วม(interested)" หรือ "จะเข้าร่วม(Going)" ด้านบน เพื่อพิจารณาจัดสัมมนาในโอกาสถัดไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ Circular Economy และ ISO 20400 ได้ที่:

https://www.bureauveritas.co.th/our-services/sustainability-service/Circular-Economy

https://www.bureauveritas.co.th/sustainable-procurement

สำรวจความสนใจเข้าร่วมสัมมนา ISO 20400:2017

Garment Manufacturers Sourcing Expo 2020

Garment Manufacturers Sourcing Expo 2020

พุธ 22. กรกฎาคม 2020
GFT 2020

GFT 2020

พุธ 22. กรกฎาคม 2020
ROBOT X
พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
OPEJAZZ TOUR FABRICE DI FALCO-YVES BARON-JULIEN LELEU AND FRIENDS
อังคาร 05. พฤศจิกายน 2019
Selling my Dale Caneige course credit
อังคาร 24. กันยายน 2019
JAMIE  ARTIST THAILAND TOUR
เสาร์ 09. พฤศจิกายน 2019
หากิจกรรมอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวคุณ
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้